Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL. 2565 – DL. 2021

594

Hôm nay, 27-5-2021, Hòa thượng Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn khẩn về tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại Quảng Nam trong tình hình mới phòng chống Covid-19.

Công văn số 105 /CV/BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam gửi đến Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trong toàn tỉnh.

Truyền thống An cư kiết hạ của Phật giáo là cơ duyên thù thắng để tăng trưởng giới đức, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc. Do đó, Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh định hướng công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 như sau:

Căn cứ Thông bạch số 128/TB-HĐTS về hướng dẫn tổ chức An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021 và Công văn số 106/CV-HĐTS ngày 08/5/2021 về tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới, Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố đăng ký tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương và được sự đồng thuận thì tiến hành tổ chức an cư, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Công văn cũng đề nghị, Ban Trị sự GHPGVN các địa phương tổ chức an cư kiết hạ có Văn bản báo cáo về Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kèm theo danh sách Ban chức sự trường hạ và danh sách hành giả đăng ký an cư bao gồm: Họ và tên, đạo hiệu thường dùng, năm và nơi sinh, giáo phẩm, giới phẩm, địa chỉ đang tu học gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để báo cáo về Trung ương GHPGVN.

Công văn khẩn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quảng Nam, ngày 27-5-2021

Quang Thanh

(Ban TTTT PG Quảng Nam)