Ban Trị sự, Ban Tăng sự PG Quảng Nam thăm 5 trường hạ trong tỉnh

387

Ngày 15/7/2019 (13/6 Kỷ Hợi), Thường trực BTS, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên, sách tấn Tăng Ni hành giả tại 5 đạo tràng an cư trong tỉnh.

Chư Tôn đức đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam

Đoàn gồm HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, VP BTS, Ban Tăng sự tháp tùng.

Đầu tiên đoàn đến đảnh lễ vấn an sức khỏe Trưởng lão HT. Thích Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ). Sau đó đến thăm 5 đạo tràng an cư trong tỉnh.

Thăm đạo tràng an cư dành cho chư Tăng tại chùa Hòa An – TP. Tam Kỳ

Tại mỗi trú xứ, chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ.

Theo báo cáo, tại trú xứ của chư Tăng: chùa Hòa An (TP. Tam Kỳ) có 97 hành giả, tổ đình Phước Lâm (TP. Hội An) có 98 hành giả.

Tại trú xứ an cư của Ni: chùa Diệu Quang (TP. Tam Kỳ) có 33 hành giả, chùa Bảo Thắng (TP. Hội An) có 100 hành giả và chùa Châu Phong (TX. Điện Bàn) có 20 hành giả.

BTS – Ban Tăng sự PG tỉnh Quảng Nam tặng quà tại đạo tràng an cư tổ đình Phước Lâm (TP. Hội An)
Chư hành giả Ni an cư tại đạo tràng chùa Diệu Quang (TP. Tam Kỳ)

So với các mùa bình thường khác, thời khóa hành trì, học tập và bái sám tại các đạo tràng được tổ chức dày và nghiêm ngặt, gần như xuyên suốt khoảng thời gian từ 3 giờ 30 khuya đến 21 giờ 30 tối. Với thời lượng như thế hành giả luôn có điều kiện an trú trong giới luật, định lực và tuệ lực, tránh tối đa việc phóng tâm theo ngoại duyên.

Các đạo tràng vẫn duy trì nếp sinh hoạt truyền thống từ trước đến nay. Mỗi ngày, có sáu thời tụng kinh, bái sám, công phu, cúng ngọ, quá đường và hai thời tọa thiền vào buổi sáng sớm và tối. Hàng tháng vào các ngày 15, 30 ÂL chư hành giả tập trung Bố tát, trì tụng giới luật Phật chế định. Đồng thời ban Giáo thọ ở mỗi đạo tràng phụ trách triển khai giảng dạy về giới luật: Tỳ-kheo, Bồ-tát, Yết ma yếu chỉ… cho các hành giả an cư.

Thăm đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng (TP. Hội An)

Ngoài ra, Nội quy Tăng sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, quy chế sinh hoạt của BTS PG tỉnh, huyện và các khóa bồi dưỡng nghi lễ… cũng đồng loạt triển khai trong dịp này. Bên cạnh đó, việc thể hiện nghiêm túc nếp sống hòa hợp, học hỏi trao đổi kiến thức Phật học và kinh nghiệm tu tập, hành đạo cũng mang lại lợi ích tích cực cho các hành giả tiến bộ từng bước trên đường hoằng pháp lợi sanh, tìm về nẻo giác.

TT. Thích Phước Minh trao tặng quà tại đạo tràng an cư chùa Châu Phong (TX Điện Bàn)
HT. Thích Thiện Thành ban đạo từ sách tấn chư hành giả an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP. Hội An)

Đoàn BTS – Ban Tăng sự PG tỉnh đến mỗi trú xứ an cư đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho Ban Chức sự, Ban Lãnh chúng, đạo tràng cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư Tăng Ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp…

“Mong mỏi quý hành giả an cư sức khỏe, giữ gìn đúng giới luật. Trong cuộc sống ngày nay, tại mỗi đạo tràng an cư, mỗi Tăng Ni phải tích cực duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên, nhắc nhở cho nhau trên tinh thần tu học, thực hiện đúng ý nghĩa An cư Kiết hạ mà đức Phật đã chế định.” – HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam gởi gắm.

Chùm ảnh đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thích Thiện Duyên (tại chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng (TP.Hội An):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn):

Quang Thanh Xuân Sáng

Ban TTTT PG Quảng Nam