Ban HDPT Quảng Nam triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 – DL. 2019

119

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

Số: 24/CV/BHDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2019

V/v triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 – DL. 2019 

Kính gửi:

 

-Các Phân ban trực thuộc Ban HDPT GHPGVN tỉnh;

-Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện theo văn bản số 17/CV/BTS ký ngày 25/3/2019 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 – DL. 2019.

Để chuẩn bị tốt cho Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 – DL. 2019. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chào mừng của các Phân ban trực thuộc. Ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam triển khai một số kế hoạch cụ thể tổ chức Đại lễ:

1/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại Lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019:

-Thời gian: Ngày 14,15/4/ÂL (18,19/5/2019); Lễ chính thức được diễn ra vào lúc: 17 giờ ngày 15/4/ÂL (19/5/2019) tại lễ đài chính của BTS PG tỉnh.

-Địa điểm: Trung tâm – Văn hóa tỉnh (số 08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ).

2/ Triển khai thực hiện các chương trình:

-Các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh, Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố vận động tổ chức các đoàn đạo hữu Phật tử, TTNPT, GĐPT trong toàn tỉnh về tham dự các chương trình như sau:

+Lễ viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 14 giờ ngày 14/4/ÂL (18/5/2019).

+Lễ Rước Phật Đản Sanh từ trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên) đến lễ đài chính đặt tại TT-VH tỉnh (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ) diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 14/4/ÂL (18/5/2019).

+Lễ chính thức được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15/4/ÂL (19/5/2019) tại lễ đài chính của BTS PG tỉnh (TT- VH, số 08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ).

-Giao cho Phân ban TNPT tỉnh vận động thanh thiếu niên Phật tử làm tình nguyện viên hỗ trợ phục vụ trong thời gian tổ chức lễ của tỉnh, hướng dẫn đậu xe cho các đoàn về dự lễ, giữ trật tự tại lễ đài chính và đoàn diễu hành xe hoa bắt đầu từ lúc 19 giờ ngày 15/4/ÂL.

-Giao Ban HD PB GĐPT Quảng Nam tổ chức cắm trại GĐPT toàn tỉnh vào 2 ngày 14,15/4/ÂL (18,19/5/2019) tại lễ đài chính của BTS PG tỉnh đặt tại TT-VH tỉnh (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ); thực hiện chương trình văn nghệ hát mừng Đản Sanh tại lễ đài chính vào lúc 19 giờ ngày 15/4/ÂL; bố trí đoàn dâng hoa lễ chính thức; hỗ trợ phục vụ trong thời gian tổ chức lễ của tỉnh, hướng dẫn đậu xe cho các đoàn về dự lễ, giữ trật tự tại lễ đài chính và đoàn diễu hành xe hoa bắt đầu từ lúc 19 giờ ngày 15/4/ÂL.

Ngoài ra, các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh, Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố vận động Cư sĩ Phật tử, GĐPT, TTNPT thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo lồng đèn, treo cờ (cờ Tổ quốc treo tay trái, cờ Phật giáo treo tay phải từ trong nhìn ra) tại tư gia để kính mừng Phật đản Vesak 2019; Tổ chức các chương trình an sinh xã hội và báo cáo cụ thể chương trình kế hoạch gởi về Ban HDPT tỉnh để trình lên Thường trực BTS PG tỉnh chỉ đạo tổ chức.

Trong quá trình tổ chức họp triển khai thực hiện các chương trình, đề nghị các Phân ban thỉnh mời Chư Tôn đức lãnh đạo BTS – Ban HDPT PG tỉnh tham dự để kịp thời chỉ đạo các chương trình khi gặp vướng mắc.

Vì sự nghiệp đạo Pháp và trách nhiệm của mỗi đệ tử Phật, kính mong Quý chư Tôn đức, Quý Phật tử hoan hỷ triển khai thực hiện tốt các nội dung trên để Đại lễ thành tựu viên mãn dâng lên cúng dường đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân ngày Khánh đản./.

Kính chúc Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:

-Như trên (thực hiện);

-BTS GHPGVN tỉnh (b/c);

-BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (để biết và hỗ trợ);

-Lưu V/p BHDPT

 

 

TM/ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

  

(đã ký)

 

 

Đại đức Thích Như Giải

 

Ban HDPT Quảng Nam