Akamai USA: Lễ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Giáo dục cho 53 vị tại Băng Cốc, Thái Lan

108

Sáng ngày, 1/6/2019, lễ tốt nghiệp cho 53 tân Thạc sĩ và Tiến sĩ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan do trường đại học Akamai và Trung tâm EDS tổ chức. Trong lễ tốt nghiệp Hiệu trưởng Trường Đại học Akamai USA Giáo sư Tiến sĩ Douglass Capogrossi, đã trao bằng cho 53 vị đã hoàn thành xong chương trình học và luận án, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và lời chúc mừng của cả hội chúng tham dự.

Lễ tốt nghiệp sáng ngày 1/6/2019 diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan

Phát biểu chào mừng, Tiến sĩ Dr. Ben Lee, thay mặt Đại học Akamai, giảng viên và Hội đồng học thuật bày tỏ: “Tôi rất vui khi được chào đón quý giáo sư, tiến sĩ, quý khách mời và đặc biệt là sự tham dự của 53 vị là tân thạc sĩ và tiến sĩ trong ngày hôm nay, lời chào nồng nhiệt nhất!

“Xin chúc mừng các bạn vì đã hoàn thành tốt công việc bạn đã hoàn thành việc học của mình cho đến nay. Đại học Akamai tự hào về sinh viên tốt nghiệp của mình, khi họ tiếp tục đại diện cho một số nhà lãnh đạo kinh doanh, giảng viên, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ tốt nhất trên toàn thế giới. Đó là hy vọng chân thành của chúng tôi rằng bạn đạt được mục tiêu cá nhân, học tập và nghề nghiệp của bạn, và bạn xuất sắc một cách chuyên nghiệp. Bạn nằm trong nhóm ưu tú và chúng tôi tự hào về thành tích của bạn.

Theo đó, Phật giáo Kiên Giang có 11 vị là chư Tôn đức Tăng Ni đã hoàn thành xuất sắc chương trình Thạc sĩ Quản trị Giáo dục và tham dự nhận bằng trong lễ tốt nghiệp. Đây là chuyên ngành quản trị hệ vừa học vừa làm, thời gian học trong 3 năm, được tổ chức học tập trung theo thời gian ấn định. Từ mô hình quản trị hiện đại, quý Tăng Ni đã áp dụng vào tổ chức, công việc và nhất là quản lý cơ sở tu viện nơi mình trụ trì một cách hiệu quả nhất. Từ đó, giúp cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển sâu rộng về chất lượng trong cơ chế tổ chức và Phật sự.

Quý Tăng Ni tỉnh Kiên Giang tại lễ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị Giáo dục

Trong lễ tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Akamai USA Tiến sĩ Douglass Capogrossi, đã lần lượt trao bằng thạc sĩ Quản trị Giáo dục cho quý vị tân thạc sĩ là Tăng Ni đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang và nhiều quốc gia…

Buổi lễ tốt nghiệp khép lại trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và lời chúc mừng của cả hội chúng tham dự.

Ba năm học tập đã tròn xong

Tốt nghiệp hôm nay rộn xuân lòng

Trân trọng cử hành nghi đón nhận

Thái Lan, Băng Cốc rực nắng hồng

Dr. Douglass Capogrossi, trao bằng Thạc sĩ Quản trị Giáo dục đến Nguyễn Vũ Linh (Thích Minh Khải)

On the morning of June 1, 2019, the graduation ceremony for 53 new masters and doctors was organized by Akamai University and the EDS Center in Bangkok, Thailand. During the graduation ceremony, the Akamai University Principal Professor Dr. Douglass Capogrossi, awarded the diplomas to 53 graduates who have completed the study program and thesis, in the warm applause and congratulations of the attending congregation.

Dr. Ben Lee, welcome speech

On behalf of lecturers and the academic council of Akamai University, Dr. Ben Lee, at the beginning of the ceremony said, “I am really happy to welcome all professors, doctors, guesses and especially 53 new M.A and Ph.D to be here today with my warmest greeting.

I congratulate all of you for having done your studying really well. Akamai University is proud of its graduates who become representatives or leaders of the best companies or non-governmental organizations in the world. This is our honor hope that you will achieve your personal goal in both studying and career. And you are excellent in a professional way. You are in the distinguished group and we are so proud of your performances.”

Accordingly, 11 excellencies, monks and nuns of Buddhist Association of Kien Giang tremendously finished the Master of Science in Educational Leadership program and received the degree on the graduation day. This is an in service program which lasted 3 years and the classes were set at the certain times in the years. The Buddhist monks and nuns applied the modern administration model to arrange their work and manage the monastery where they chair in the most effective way. As a result, it helps Buddhism in Kien Giang qualitatively and quantitatively develop in both structural organization and Buddhistic practices.

In the graduation ceremony, the principal of Akamai USA University, Dr. Douglass Capogrossi, gave the master degrees of Educational Leaderships to the new masters from Ho Chi Minh City, Kien Giang, etc and many country…

Dr. Douglass Capogrossi, awarded a Master of Education Administration to Anh Dao Nguyen Thi (Hue Tanh Thich Nu)

During the graduation ceremony, the Principal of Akamai USA University Dr. Douglass Capogrossi, handed over the Master of Education Administration Diploma to the new masters, monks who come from Ho Chi Minh City, Kien Giang and many country…

The graduation ceremony closed in the warm applause and congratulations of the congregation.

“Three years of studying have been completed

Graduation today brings about delight

Solemn celebration and Earnest acceptance

Shining in Thailand, Bangkok in sunshine”

Some pictures at graduation ceremony:

Johnny Nguyễn

(PSO)