32 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: CHA TÔI

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: CHA TÔI MS 121 ThơSáng đầu xuân...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC MS 120 Văn...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: VỢ LÍNH

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: VỢ LÍNH MS 119 Văn xuôiLần đầu...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: BỞI HỌ CÓ TÌNH YÊU

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: BỞI HỌ CÓ TÌNH YÊU MS 118...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: VANG MÃI BÀI CA CỔ...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: VANG MÃI BÀI CA CỔ ĐỘNG...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: GIA ĐÌNH TÔI!

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: GIA ĐÌNH TÔI! MS 116 Văn xuôiCó...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: HAI ĐÓA HOA HIẾU HẠNH...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: HAI ĐÓA HOA HIẾU HẠNH NGÁT...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: Phóng sự GÁNH NGHĨA...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: Phóng sự GÁNH NGHĨA SINH THÀNH… MS...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: LỜI NÓI DỐI CỦA BA

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: LỜI NÓI DỐI CỦA BA MS 112...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: VỀ VỚI MẸ HIỀN

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: VỀ VỚI MẸ HIỀN MS 110 Văn...

MỚI NHẤT