31.9 C
Tam Ky
Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022

Ai điếu – Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích thượng Thiện­­ hạ Duyên !Than ôi !Đại thọ miền Trung vừa ngã !Trụ cờ Chánh...

Pháp âm chung hòa

PHÁP ÂM CHUNG HÒA THIỆN căn tỏa bóng từ biDUYÊN lành viên mãn Tây quy Người vềQUẢNG khai thức chúng đường mêTHÀNH toàn lục độ...

Điếu văn – Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT NHẤT TÂM ĐẢNH...

Ai văn – Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Kính bái bạch trên Giác linh Hòa Thượng Ân sư tân viên tịch liên tòa đài tiền từ bi chứng minh.Thế là, Ngài đã...

Tác phẩm đạt giải khuyến khích: CON GỞI THƯƠNG NHỚ NÀY, BA CÓ NHẬN...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 GIẢI KHUYẾN KHÍCH ——————— Tác phẩm dự thi: CON GỞI THƯƠNG NHỚ NÀY, BA...

Tác phẩm đạt giải Nhì: LÁ THƯ GỬI CHA

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 GIẢI NHÌ ——————— Tác phẩm dự thi: LÁ THƯ GỬI CHA MS 124 Văn xuôiGửi...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: NGƯỜI TRUYỀN NGHỊ LỰC SỐNG...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: NGƯỜI TRUYỀN NGHỊ LỰC SỐNG CHO...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI MS 122 ThơÁnh...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: CHA TÔI

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: CHA TÔI MS 121 ThơSáng đầu xuân...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC MS 120 Văn...

MỚI NHẤT