30 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Tư 11, 2021

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: NGƯỜI TRUYỀN NGHỊ LỰC SỐNG...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: NGƯỜI TRUYỀN NGHỊ LỰC SỐNG CHO...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI MS 122 ThơÁnh...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: CHA TÔI

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: CHA TÔI MS 121 ThơSáng đầu xuân...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: ĐIỀU CON NUỐI TIẾC MS 120 Văn...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: VỢ LÍNH

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: VỢ LÍNH MS 119 Văn xuôiLần đầu...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: BỞI HỌ CÓ TÌNH YÊU

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: BỞI HỌ CÓ TÌNH YÊU MS 118...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: VANG MÃI BÀI CA CỔ...

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: VANG MÃI BÀI CA CỔ ĐỘNG...

Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: GIA ĐÌNH TÔI!

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 Vòng chung khảo ——————— Tác phẩm dự thi: GIA ĐÌNH TÔI! MS 116 Văn xuôiCó...

Tác phẩm đạt giải Nhì: HAI ĐÓA HOA HIẾU HẠNH NGÁT HƯƠNG

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 GIẢI NHÌ ——————— Tác phẩm dự thi: HAI ĐÓA HOA HIẾU HẠNH NGÁT HƯƠNG MS...

Tác phẩm đạt giải Nhất: Phóng sự GÁNH NGHĨA SINH THÀNH…

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020 GIẢI NHẤT ——————— Tác phẩm dự thi: Phóng sự GÁNH NGHĨA SINH THÀNH… MS 114...

MỚI NHẤT