25 C
Tam Ky
Thứ Bảy, Tháng Một 29, 2022

Triết lý “Tính không” trong triết học Phật giáo

Thuyết tính Không chính là chìa khóa để nhận thức thế giới duyên sinh, vô ngã, vô thường, là ánh sáng soi rọi tâm...

Tư tưởng "Vô vi" của Lão giáo và Phật giáo

Triết học là môn học của những tư tưởng và nó không bao giờ đứng yên chấp nhận những thành tựu đã đạt được....

Sắc bất dị không, xác định tức là bất định và ngược lại

Năm 1935, Einstein, Podolsky và Rosen cùng nhau đưa ra một giả thuyết mà sau này người ta hay gọi bằng tên tắt của...

Thoát vòng tay ngã

 Ngã với ta là một không hai. Ngã có thể tốt, có thể xấu, có thể tích cực mà cũng có thể tiêu cực, có...

Phật là đấng Pháp vương

 Thái tử Sĩ-đạt-ta sau khi từ bỏ vương quyền, xuất gia học đạo trở thành bậc Giác ngộ, Ngài được trời người quy kính,...

Quan niệm Phật giáo về Thiên đường và Địa ngục

 Một trong những vấn đề cổ xưa nhất thách thức nhân loại là câu hỏi về đời sống sau khi chết. Chúng ta đã...

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành Vương Xá, trong núi...

Tâm từ là thiện chí

Tâm từ trong đạo Phật, một cách truyền thống, được hiểu là lòng thương yêu cao thượng, vô lượng và vô hạn đối với...

Luận bàn tư duy của Albert Einstein nhìn theo quan điểm của Phật giáo

Hãy buông bỏ những lý luận về được mất, tốt xấu, hơn thua, phải trái, ngồi yên tĩnh lặng, để cái bản tâm nó...

Chết là luật tự nhiên

Con người trước khi chết đều trải qua giai đoạn hấp hối, đó là biểu hiện trước khi từ giã cõi đời. Lúc ấy,...

MỚI NHẤT