Thông Báo: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2018-2022) HVPGVN tại TP.HCM

BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hạn chót vào ngày 05-8-2018. Hồ sơ gửi trực tiếp tại văn phòng Ban Trị Sự (chùa Đạo Nguyên, Tam Kỳ) hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ) và phải hội đủ các điều kiện theo Thông báo số 132/TB/HVPG ngày 16/6/2018 của Học Viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

VP BTS

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thông báo: Về việc tổ chức chương trình Đại lễ Vu lan: “Đạo hiếu & Dân tộc” năm 2018

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ——— Số: 11/TB/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   …

X