Thông Báo: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2018-2022) HVPGVN tại TP.HCM

BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hạn chót vào ngày 05-8-2018. Hồ sơ gửi trực tiếp tại văn phòng Ban Trị Sự (chùa Đạo Nguyên, Tam Kỳ) hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ) và phải hội đủ các điều kiện theo Thông báo số 132/TB/HVPG ngày 16/6/2018 của Học Viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

VP BTS

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BTS PG Quảng Nam thông báo tổ chức đạo tràng an cư kiết hạ PL.2562

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ Số 180 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

X