Thơ: Mùa sen tháng tư

SUỐI TỪ KHỞI NGUYÊN

Thơ: Đinh Công Tôn

Sen vàng rộ nở tháng tư

Chắp tay con nở tâm từ yêu thương

Nguyện cầu cho khắp mười phương

Sớm tan thù hận dứt đường khổ đau

 

Truyền ngôn kinh nghĩa thẳm sâu

Giải vô minh phá thành sầu nghìn năm

Trăng lên sáng đẹp đêm rằm

Chúng sanh tận hưởng pháp âm diệu huyền

 

Hân hoan tràn khắp tam thiên

Có đường giải thoát oan khiên tiêu trừ

Đón mừng Thánh Đản tháng Tư

Muôn loài nhuần mát Suối Từ khởi nguyên

 

MÙA SEN THÁNG TƯ

Thơ: Đinh Công Tôn

Tháng tư mang nắng hạ về

Tiếng ve dậy khắp từ quê đến thành

Hồ xanh càng rợp lá xanh

Những vòng viên mãn an lành nâng hoa

 

Sen tươi thơm ngát từ hòa

Hơn hai nghìn trước Buddha giáng trần

Khổ đau muôn thuở thế nhân

Có đường giải thoát muôn phần an vui

 

Tham sân si tỉnh mộng rồi

Nguyên nhân mê muội nổi trôi kiếp người

Ánh Đạo Vàng tỏa khắp nơi

Á Âu Phi Mỹ…chung lời tụng ca

 

Sen thơm muôn thuở gần xa

Kính lễ “Vì chúng sanh ta ra đời ”

Kim ngôn hiển hiện sáng ngời

Vững nền an lạc độ người trầm luân

Mùa hoa Vô Ưu  2562 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

An cư kiết hạ: Truyền thống ngàn đời của Phật giáo

Sau lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh, chư Tăng Ni theo truyền thống Phật  giáo Bắc tông bước vào mùa An cư kiết hạ (chư Tăng Phật giáo Nam …

X