Mẫu đăng ký người vào tu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

1.Nhận người vào tu trong vòng 7 ngày người đại diện cơ sở điền thông tin vào bảng đăng ký (theo mẫu)

2. Trình Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thành phố xác nhận.

3. Gửi bảng đã xác nhận của GHPGVN huyện, thành phố đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở tôn giáo ký tiếp nhận.

4. Lưu trữ:

+Cơ sở giữ 01 bản.

+Nộp về Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thành phố 01 bản.

+VP GHPGVN huyện, thành phố sao gửi về VPGHPGVN tỉnh tổng hợp.

downloadTải mẫu đăng ký người vào tu: http://phatgiaoquangnam.vn/vh/MAU-DANG-KY-NGUOI-VAO-TU.doc

download Tải mẫu bảo lãnh người xuất gia: http://phatgiaoquangnam.vn/vh/GIAY-BAO-LANH-XUAT-GIA.doc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG …

X