Mẫu đăng ký người vào tu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

1.Nhận người vào tu trong vòng 7 ngày người đại diện cơ sở điền thông tin vào bảng đăng ký (theo mẫu)

2. Trình Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thành phố xác nhận.

3. Gửi bảng đã xác nhận của GHPGVN huyện, thành phố đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở tôn giáo ký tiếp nhận.

4. Lưu trữ:

+Cơ sở giữ 01 bản.

+Nộp về Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thành phố 01 bản.

+VP GHPGVN huyện, thành phố sao gửi về VPGHPGVN tỉnh tổng hợp.

downloadTải mẫu đăng ký người vào tu: http://phatgiaoquangnam.vn/vh/MAU-DANG-KY-NGUOI-VAO-TU.doc

download Tải mẫu bảo lãnh người xuất gia: http://phatgiaoquangnam.vn/vh/GIAY-BAO-LANH-XUAT-GIA.doc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thông báo tiếp nhận hồ sơ thọ Giới Đại Giới Đàn Tôn Thắng – Đà Nẵng

Thông báo số: 15/TB-BTS, ngày 26/2/2018 BTS Phật giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại giới đàn lấy tôn hiệu “Đại giới đàn Tôn Thắng”, sẽ diễn ra vào …

X