Liên hệ

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


Mọi ý kiến phản hồi vui lòng gửi về:

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0937 736 738 hoặc 0914 274 445

Email: truyenthongpgqn@gmail.com

X