Thơ – Truyện ngắn

Thơ: Kính mừng Phật đản

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN Thơ: Thích Như Giải Kính mừng ngày Phật đản sanh Khắp nơi thôn xóm thị thành hoan ca Nhớ ngày Phật tổ Thích Ca Giáng thần thị hiện trẻ già mừng vui   Lá cờ năm sắc tuyệt vời Tín tấn Niệm Định ngời ngời cõi …

Xem chi tiết »

Thơ: Mùa sen tháng tư

SUỐI TỪ KHỞI NGUYÊN Thơ: Đinh Công Tôn Sen vàng rộ nở tháng tư Chắp tay con nở tâm từ yêu thương Nguyện cầu cho khắp mười phương Sớm tan thù hận dứt đường khổ đau   Truyền ngôn kinh nghĩa thẳm sâu Giải vô minh phá thành sầu nghìn …

Xem chi tiết »

Chùm thơ đối đáp chùa quê

ĐẾN HUÊ NGHIÊM CẢM TÁC Thơ: Đinh Công Tôn   Chùa to cổng lớn vẫn then cài Cấm hẳn khách trần nhập vãng lai Viện chủ đắm mình trong ốc đảo Lời kinh không cứu được tiêu tai Phật đường bao lớp chắn tầng cao Trần nhiễm thằng tôi chẳng …

Xem chi tiết »

Chùm thơ: Kính dâng Giác linh hòa thượng Thượng Chơn hạ Phát Trụ trì Tổ đình Long Tuyền

THUẬN PHÁP DUYÊN Kính dâng Giác linh hòa thượng Thượng Chơn hạ Phát Trụ trì Tổ đình Long Tuyền Thơ: Kim Tâm Thích Hạnh Niệm Kể từ độ Tổ sư lòng bi mẫn Cùng chư Tôn hàng hải đến Nam thiên Trác tích Quảng Nam khai mở đạo thiền Dòng Chúc Thánh thấm nhuần ân pháp nhũ Đời …

Xem chi tiết »

Thơ: Bóng nâu

Bóng Nâu Thơ: Thích Chân Phát  Bao giờ chỉnh đốn lại chu toàn, Giới hạnh uy nghi thật vẽ vang. Phong độ tuyệt vời, người kính mến, Nâu sòng giản dị, sống huy hoàng. Tăng già hình ảnh thay ngôi Phật, Sứ giả hòa bình rực ánh quang. Xin mượn …

Xem chi tiết »
X