Văn bản

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.                                              Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử có nhu cầu tu …

Xem chi tiết »

Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị Sự PG tỉnh Quảng Nam đăng ký sinh hoạt tập trung cho tín đồ

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN ban hành công văn số 179/CV.HĐTS ngày 12-5-2018 về việc Ủy nhiệm cho Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đăng ký sinh hoạt tập trung cho tín đồ. Theo đó, công văn nêu rõ: Để tạo điều kiện cho đồng bào …

Xem chi tiết »

Ban HDPT Quảng Nam hướng dẫn tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại cho giới trẻ năm 2018

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ số 13/TT/HDPT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quảng Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2018 V/v hướng dẫn khóa tu Mùa hè, trại hè, hội …

Xem chi tiết »

Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2562 của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ———————————– Hà Nội, tháng 05 năm 2018, PL.2562 THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: Chư Tôn túc Hòa …

Xem chi tiết »

Ý nghĩa Phật đản PL.2562: Xiển dương tinh thần Bồ tát hạnh, góp phần xây dựng các giá trị đạo đức xã hội

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN PL.2562: XIỂN DƯƠNG TINH THẦN BỒ-TÁT HẠNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI ​Từ cung trời Đâu Suất, sau khi dùng tuệ nhãn quan sát thời điểm, quốc độ, xã hội và con người, Bồ tát Hộ Minh quyết định chọn …

Xem chi tiết »
X