Thư mời

Ban TTTT PG Quảng Nam mời họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 04/TM/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Quảng Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2018  THƯ MỜI V/v tham dự buổi họp mặt nhân ngày …

Xem chi tiết »

Thư mời: Tham dự Hội nghị tổng kết và ra mắt Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 340/TM/TTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2017  THƯ MỜI Tham dự Hội nghị tổng kết công tác …

Xem chi tiết »

Ban HDPT PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 57/TM/HDPT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Quảng Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2017   THƯ MỜI  Tham dự Hội nghị triển khai công …

Xem chi tiết »

Thư mời dự buổi làm việc với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ  ————— Số 152/TM-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–    Quảng Nam, ngày 15 tháng 09 năm 2015   THƯ MỜI V/v dự buổi làm việc với …

Xem chi tiết »
X