Văn bản giáo hội

Ban Thông tin Truyền thông PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ————— Số 16/TM/TT-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018  THƯ MỜI  Tham dự Hội nghị tổng kết công tác …

Xem chi tiết »

Ban Hướng dẫn Phật tử PG Quảng Nam mời họp

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM BAN TRỊ SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ ————— Số 22/TM/HDPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018  THƯ MỜI  Tham dự Hội nghị tổng kết công tác …

Xem chi tiết »

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.                                              Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử có nhu cầu tu …

Xem chi tiết »

Thông báo: Phật giáo Quảng Nam tổ chức khóa tu mùa hè năm 2018 dành cho giới trẻ toàn tỉnh

THÔNG BÁO Được sự chỉ đạo và chấp thuận của Ban Thường trực BTS và Ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phân ban TTNPT GHPGVN tỉnh thông báo việc tổ chức khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ toàn tỉnh lần thứ 5 với chủ đề: Phật giáo với tuổi trẻ …

Xem chi tiết »

Thông Báo: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2018-2022) HVPGVN tại TP.HCM

BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hạn chót vào ngày 05-8-2018. Hồ sơ gửi trực tiếp tại văn phòng Ban Trị Sự (chùa Đạo Nguyên, Tam Kỳ) hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh …

Xem chi tiết »

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ——————– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018 CÁO PHÓ * Hội đồng Chứng minh, Hội …

Xem chi tiết »
X