BTS, Ban Tăng sự PG Quảng Nam thăm 5 trường hạ trong tỉnh

Ngày 9/7/2018 (26/5/ÂL), Thường trực BTS, Ban Tăng sự GHPG tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên, sách tấn Tăng Ni hành giả tại 5 đạo tràng an cư trong tỉnh.

Chư tôn đức thăm đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ)

Đoàn gồm HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; NT.Thích nữ Giải Thiện, UV TT BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Ban Tăng sự tháp tùng.

Số lượng chư hành giả an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An) giảm nhiều

Tại mỗi trú xứ, chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ. Đặc biệt, đạo tràng an cư tại chùa Phước Lâm (TP.Hội An) năm nay có số lượng chư Tăng tham gia an cư giảm nhiều so với những năm trước, chư tôn đức đề xuất có biện pháp chế tài…

Chư hành giả Ni an cư tại đạo tràng chùa Bảo Thắng (TP.Hội An)

Theo báo cáo, tại trú xứ của chư Tăng: tổ đình Tịnh Độ, (TP.Tam Kỳ có 93 vị Tỳ-kheo, 5 vị Sa-di và 16 điệu), tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An, 16 vị Tỳ-kheo, 3 vị Sa-di và ngũ giới 1 vị).

Tại trú xứ an cư của Ni: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ, 25 vị Tỳ-kheo-ni, 1 vị Thức-xoa, 3 vị Sa-di-ni và 1 điệu), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An, 37 vị Tỳ-kheo-ni, 5 vị Thức-xoa, 5 vị Sa-di-ni và 10 điệu) và chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn, 39 vị Tỳ-kheo-ni, 12 vị Thức-xoa, 8 vị Sa-di-ni và 5 điệu).

HT.Thích Thiện Thành tặng quà tại đạo tràng an cư chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn)
HT.Thích Thiện Thành ban đạo từ sách tấn chư Ni tại đạo tràng an cư chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ)

Đoàn đến mỗi trú xứ đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho Ban Chức sự, Ban Lãnh chúng, đạo tràng cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư Tăng Ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp…

Chư tôn đức đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên

Dịp này, đoàn còn đến chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) đảnh lễ vấn an sức khỏe Trưởng lão HT.Thích Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chùm ảnh đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thích Thiện Duyên (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng (TP.Hội An):

Chùm ảnh thăm đạo tràng an cư tại chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn):

Thông Khiêm – Xuân Sáng

Ban TTTT PG Quảng Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trung ương Giáo hội: Thành tựu nhiều Phật sự nổi bật quý I năm 2019

Sáng ngày 16/4/2019, Trung ương Giáo hội khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019, tại Văn phòng 2, thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), tổng kết đánh …

X